Osnovno održavanje života u vrijeme pandemije COVID-19

Stope zaraze SARS-koronavirusom 2 (SARS-CoV-2) variraju diljem Europe te će opće preporuke za liječenje pacijenata bez potvrđene infekcije novim koronavirusom možda biti potrebno prilagoditi na temelju lokalnih procjena rizika. Za osobe s potvrđenim COVID-19 i sumnjom na COVID-19, Europsko vijeće za reanimaciju predlaže nove privremene promjene u algoritmu osnovnog održavanja života.
Opće preporuke za osnovno održavanje života u odraslih od strane laika za osobe s potvrđenim COVID-19 ili sumnjom na COVID-19 možete pronaći u priloženoj brošuri.